Hemoskeniranje ima veliki značaj kod procene trenutnog opšteg zdravstvenog stanja organizma i nivoa unutrašnje ravnoteže (homeostaze) organizma i stanja acidobazne ravnoteže što je prema poslednjim naučnim pokazateljima jedan od najvažnijih faktora u pokretanju patološkog procesa. Promene u kvalitetu krvi i izgledu njenih sastavnih elemenata javljaju se nekoliko godina pre pojave prvih simptoma bolesti i samim tim je značaj metode u pogledu preventive ogroman. Na osnovu dobijene analize, lekar ne može postaviti dijagnozu bolesti, ali može definisati pravac preduzimanja preventivnih mera i dopunskih analiza radi sveobuhvatnijeg pristupa. Saveti u promeni načina ishrane, primene adekvatnih antioksidanata i drugih potrebnih suplemenata, biljnih i homeopatskih preparata, antiparazitnih programa kao i vrstu biofizičkih metoda lečenja.

Dr Radivoj Despotović

Pregled se vrši odmah nakon uzimanja krvi iz prsta. Krv se bez ikakve obrade posmatra pod mikroskopom (2000x uvećanje, videokamerom povezan sa kompjuterom, te i pacijenti mogu videti) određeni vremenski period, od 40 minuta do sat vremena.

Na osnovu procena “žive kapi krvi-hemoskening”, može se zaključiti:

– kakav je kvalitet crvenih krvnih zrnaca i u kojoj meri ona obavljaju svoju osnovnu funkciju

˗ prenos kiseonika do svih ćelija organizma;

– kakav je kvalitet belih krvnih zrnaca a s tim u vezi i funkcija imunološke zaštite, tj. sposobnost organizma da se izbori sa različitim tipovima mikroorganizama;

– prisustvo mikroorganizama u krvi: bakterija, gljivica, parazita, virusa

– da li postoji sklonost ka kardiovaskularnim bolestima i zgrušavanju krvi;

– da li je organizam pod uticajem zapaljenskih procesa;

– stepen hidriranosti organizma;

– da li organizam trpi pod dejstvom slobodnih radikala i da li postoji potreba za antioksidantnom zaštitom;

– da li je organizam pod dejstvom stresogenih i toksičnih činilaca;

– kvalitet detoksikacionih funkcija;

– sklonost hormonskom disbalansu;

– na osnovu prisustva kristalnih formacija (holesterola, mokraćne kiseline, šećera, ortofosforne kiseline, i mnogih drugih) stiče se uvid u stanje ukupnih metaboličkih procesa;

– da li postoji disbakterioza creva (tj. poremećaj ravnoteže dobrih i štetnih crevnih bakterija), što dovodi do slabljenja imunološke zaštite.

Za informacije o pregledu kod dr Radivoja Despotovića nazvati na telefon: 064/643-07-93 Mirjana.